Werkwijze


Sport Tekst en Uitleg Nederland wil graag van meet af aan een goede relatie opbouwen met zijn opdrachtgever, zodat zijn wensen en onze mogelijkheden op elkaar kunnen worden afgestemd.


Leveringsvoorwaarden

Sport Tekst en Uitleg Nederland schrijft artikelen aan de hand van een uitvoerige briefing over het onderwerp, de insteek, de doelgroep het aantal woorden, deadlines, enzovoorts. Tenzij expliciet anders overeengekomen betreft het teksten voor eenmalig gebruik.


Tarief

Sport Tekst en Uitleg Nederland hanteert een uurtarief van 70 euro, exclusief reis- en onkosten, exclusief BTW.


Bent u geïnteresseerd in de diensten van Sport Tekst en Uitleg Nederland, neem dan contact op:

024-3566601

06-33987385

steun123@gmail.com