Bedrijfsprofiel

 

Sport Tekst en Uitleg Nederland (1998) is een redactie- en adviesbureau in beweging. Het is gespecialiseerd in sportbeleid, gezondheidsvoorlichting of leefstijlmanagement. Het bureau verzorgt de hoofd- en eindredactie van (vak) tijdschriften, schrijft artikelen en geeft beleidsadviezen. Daarnaast schrijft en doceert eigenaar van het bureau, Clemens Vollebergh, cursussen Sportmanagement. De kernkwaliteiten die u aantreft zijn:

  • kennis van en ervaring in het vakgebied: weten wat er leeft in de sport- en beweegwereld en beschikken over een relevant netwerk.

  • creativiteit: in staat om verrassende verbindingen te leggen tussen sport en beleid, gezondheid en voorlichting, leefstijl en management.

  • zorgvuldigheid bij de uitvoering van de opdracht.

  • communiceren met de doelgroep. Of dat nu medewerkers zijn van sportbonden of overheden, trainer-coaches, sportmasseurs, sportartsen en fysiotherapeuten, of professionals in de fitnessbranche.


Over Clemens Vollebergh

Oprichter van het bedrijf, Clemens Vollebergh (1963) rondde in 1991 zijn universitaire opleiding Geschiedenis af met een doctoraalscriptie over het ontstaan van de Nederlandse Sport Federatie. Hij is gediplomeerd en gelicentieerd topsportcoach Atletiekunie en breed gediplomeerd NGS-sportmasseur. Ook verdiepte hij zich in het sportbeleid, onder meer door de cursus sportbeleid en –management voor de lokale overheid van het Sport Management Instituut.


Visie

Sport Tekst en Uitleg Nederland verbindt sport, gezondheid en leefstijl; begrippen waarbij het draait om bewegen. Het is boeiend te weten 'wat mensen beweegt' erover te schrijven en te adviseren.

Sport Tekst en Uitleg Nederland verbindt beleid, voorlichting en management, terreinen die mensen faciliteren, motiveren en ondersteunen bij het aanbrengen van structuur in de dagelijkse fysieke activiteiten.

Binnen het redactie- en adviesbureau gaat het om kwaliteit boven kwantiteit, doeltreffendheid boven bezigheidstherapie, feiten boven fabels.